/> Dụng Cụ Cầm Tay | Máy Móc Thiet Bị Dụng Cụ Cầm Tay | Máy Móc Thiet Bị
Tư Vấn - Đặt Hàng Online

      Hotline : 0914.977.889 - 0938.977.889

 

Các ký hiệu bóng đèn

CÁC ĐỊNH DẠNG KÝ HIỆU BÓNG ĐÈN

 

BULB BASE:

GU10 (1539) GU5.3 (373) GX5.3 (7) G4 (654) G9 (717) E12 (86) E14 (1932) E26/E27 (3930) B22 (373) R7S (121) G24 (129) GX53 (10) H4 (30) H7 (29) T10 (93) G53 (38)

 

 

BULB SHAPE:

MR16 (678) MR11 (106) PAR (525) A (1002) G (317) C (295) CA (157) B (107) R (16) T (117)

 

 

LIGHT COLOR:

Warm White (6499) Natural White (1345) Cool White (5020) RGB (297) Blue (100) Red (83) Yellow (63) Green (45) Color-Changing (137)

 

menu