Tư Vấn - Đặt Hàng Online

      Hotline : 0914.977.889 - 0938.977.889

 

Bộ mũi khoan 20 mũi 0.3 - 1.6

Bộ mũi khoan 20 mũi 0.3 - 1.6

50,000 VNĐ

Bộ mũi khoan 20 mũi  0.3 - 1.6 HSS

  • Titanium Coated
  • Sizes: 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85
  • 0.9, 0.95, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6mm
menu