Tư Vấn - Đặt Hàng Online

     Hotline : 0914.977.889 - 0938.977.889

 

Mũi khoan đa năng sắt Thép Inox Nhật

Mũi khoan đa năng sắt Thép Inox Nhật

10,000 VNĐ

 

Mũi khoan đa năng  sắt Thép Inox Nhật INOWAS

·         Mũi khoan 2 Ly------- 10.000

·         Mũi khoan 2.5 Ly----- 11.000

·         Mũi khoan 3 Ly------- 13.000

·         Mũi khoan 3.2 Ly----  14.000

·         Mũi khoan 4 Ly------15.000

·         Mũi khoan 4.2 Ly----16.000

·         Mũi khoan 4.5 Ly--- 17.000

·         Mũi khoan 5 Ly------18.000

·         Mũi khoan 5.2 Ly---19.000

·         Mũi khoan 6 Ly-----22.000

·         Mũi khoan 6.2 Ly--23.000

·         Mũi khoan 6.5 Ly---25.000

·         Mũi khoan 7 Ly----28.000

·         Mũi khoan 7.5 Ly--30.000

·         Mũi khoan 8 Ly----32.000

·         Mũi khoan 8.5 Ly---34.000

·         Mũi khoan 9 Ly---- 36.000

·         Mũi khoan 10 Ly----40.000

·         Mũi khoan 13 Ly------------Call

Hợp Kim :  Foret , En , ACier, Rapide.

 

menu