Tư Vấn - Đặt Hàng Online

     Hotline : 0914.977.889

Điều Khoản Sử Dụng Website

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Khi bạn truy cập vào website www.vatdungdanang.com có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

2. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

 

QUI ĐỊNH VỀ HỢP TÁC & ĐỐI TÁC

Tất cả các đối tác của www.vatdungdanang.com phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận,  cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của website: www.vatdungdanang.com và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép bởi www.vatdungdanang.com

Đối với đơn vị được www.vatdungdanang.com ủy quyền quản lý, quản trị website www.vatdungdanang.com không được nhân danh hoặc mạo danh sử dụng website này để truyền tải, đăng tải thông tin, hình ảnh với ý đồ cá nhân hoặc bất hợp pháp bao gồm cả các mục liên kết quảng cáo hoặc nội dung không lành mạnh. www.vatdungdanang.com sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hợp tác vô điều kiện và áp dụng các qui định của luật pháp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình

 MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ trên website này được vatdungdanang.com sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm dịch vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người dùng. vatdungdanang.com cũng không bảo đảm rằng các chức năng của dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, vatdungdanang.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của người dùng.
 
DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 

Dịch vụ của vatdungdanang.com là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ). Bạn đồng ý rằng vatdungdanang.com có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng vatdungdanang.com có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho vatdungdanang.com để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với quy định của website.

Bạn đồng ý rằng vatdungdanang.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
  
Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.
 
Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn
Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.
 
Bạn đồng ý rằng không sử dụng dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:

- Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
- Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
- Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
- Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
- Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
- Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại dịch vụ và website của vatdungdanang.com. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.
 
Các liên kết đến các website khác:
Để thuận tiện cho việc sử dụng của người dùng, vatdungdanang.com có thể cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của vatdungdanang.com, do đó vatdungdanang.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.
 
Giới hạn độ tuổi:
Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, mua  hàng trên website bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
 
Những điều cấm:
Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:
1. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/ tổ chức khác.
2. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
 
Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác
 vatdungdanang.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.